Tweet

Saturday, 13 February 2010

भाजप व रास्वसं यांची अडचण.

भाजप व रास्वसं यांची अडचण होण्याचे मुख्य कारण त्यांच्या स्वतःच्या विचारात आहे. रास्वसं चे कर्म तपासले तर ते निरपेक्ष आहे, अगदी धर्मनिरपेक्ष सुद्धा. कोणाला आपत्तीत मदत करताना ते धर्म-जात पाहत नाहीत.

Popular Posts