Tweet

Friday, 3 October 2014

PPP for Development of Maharastra State, India:-पी. पी. पी च्या मदतीने भारतातील महाराष्ट्रराज्याचा विकासः-
बेभरवशाचा पाऊस

महाराष्ट्र राज्य
येथे दोन गोष्टी नमूद करावयाशा वाटतात. पहिली महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य समजले जात असले तरी जगज्जेेत्या सिकंदरासारखी स्थिती अजून तरी झाली नाही. म्हणजेच विकासाला भरपूर वाव आहे. दुसरी गोष्ट पी. पी. पी म्हणजे शासनाची खाजगी व्यक्ति अथवा संस्थांशी भागिदारी. ही भागीदारी एखाद्या व्यक्ति अथवा खाजगी संस्थेशी करता सार्वजनिक सहकारी संस्थेशी तसेच नागरिकांशी करावी. यावर बरेच अक्षेप घेतले जातील, राजकारणी बाबू निकराचा प्रतिकार करतील. तरी सुद्धा नागरिकांचे हित जपण्याकरिता हे पाऊल उचललेच पाहिजे. विकासकामे करण्याकरिता निधी हा मोठा प्रश्न आहे. त्यावर मात करणे अवघड असले तरी अशक्य नाही. पैसा नाही म्हणून हातावर हात बांधून बसण्याऐवजी उपलब्ध निधीमध्ये जास्तीत जास्त फायदा देणारे काय काम करता येईल त्याचा विचार व्हावा. उदाहरणार्थ कालवे बांधण्याकरिता पैसे नाहित म्हणून काम थांबवू नये. कालवे बांधण्याकरिता काय करावे लागते त्याचा विचार करावा म्हणजेच, जमीन ताब्यात घेणे, खोदाई करणे, पाणी गळती थांबविण्या करिता कालव्याला अस्तर देणे, कालवा ओढ्या-नाल्यावरून जेथे जातो तेथे पूल बांधणे, निरनिराळी जलनियोजन यंत्रणा बसविणे वगैरे. जमीन ताब्यात घेण्याकरिता कालव्याला लागणाऱ्या जागेच्या 10 ते 20 पट जागेचा विचार करावा. समजा 20 पट जागेचा विचार करणे शक्य असेल तर विचारात घेतलेल्या जागेची 5 टक्के प्रत्येकाची जागा कमी करून फेर वाटणी करावी. असे केले तर कालवा त्या लगतच्या रस्त्याकरिता पुरेशी जागा ताब्यात घेता येईल. जागेच्या मोबदल्याकरिता दोन पर्याय देता येतील. पहिला पर्याय विचारात घेतलेल्या जमीनीमध्ये विहीर काढून पाणी घेणारांना कालवा अस्तित्वात असे पर्यंत पाणी मोफत द्यावे कालवा बंद झाल्यास त्या जमीनीचे पहिल्यासारखे फेरवाटप व्हावे. दुसरा पर्याय ज्या शेतकऱ्यांनी 5 टक्के जागा दिली त्यांना नोंदणी करिता ठरविलेला मोबदला रोख द्यावा. माझ्या समजुतीप्रमाणे जमीनमालक पहिला पर्याय निवडतील. काही लोक आक्षेप घेतील की, कालव्याचे पाणी जमीनीत मुरुन वाया जाईल. पाणी जमीनीत मुरेल परंतु वाया जाणार नाही. जमीनीतून उपसून ते परत मिळविता येईल. या प्रकारे पाणी उपश्यावर कर आकारल्यामुळे पाणी उपसा कमी होईल शासनाला थोडाफार निधी गोळा करता येईल. प्रत्येक विकासकामाचे अशा प्रकारे पृथक्करण करून उपलब्ध निधीमध्ये कामे करता येतील. अधिक माहिती येथे पाहावी.

Monday, 8 September 2014

Development of Vidarbha while remaining part of Maharashtra:

Namaste


महाराष्ट्रात राहूनच विदर्भ विकसित होऊ शकतोः
कांही जुने विचार आहेत. जसे ´ÖãÛúß बिचारी कुणी हाका अशी मेंढरे बनू नका. किंवा ŸÖÖ™üÖ खालचे मांजर बनू ®ÖÛúÖ.विदर्भवासियांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. इंग्रजांनी जसे प्रथम फोडा मग झोडा शेवटी तोडा ही नीति वापरली तीच नीती राजकारणीसुद्धा वापरू इच्छितात. अर्थात ही गोष्ट नविन नाही. ही पद्धत घरापासून देशापर्यंत वापरली गेली आहे. त्यामुळे भरून येणारे नुकसानही झाले. परंतु, ज्यांनी केले त्यांना कायमचे गुलाम मिळाले. ज्यांच्यावर हा प्रयोग झाला ते कायमचे मिंधे परावलंबी बनले. विदर्भावर हे संकट काही राजकारणी आणू इच्छितात त्यातून स्वतःचे ईप्सित (मंत्री) साधू इच्छितात. सावध करणे हे माझ्या हातात आहे. म्हणूनच हा आटापिटा. जर मी संकटाबद्दल सावध केले त्यावरील मार्ग सांगितला नाही तर हे कार्य अर्धवट राहिल. त्यावरील उपायांचा पुढे थोडक्यात उहापोह केला आहे.

Sunday, 7 September 2014

Status of women in the world
Status of women in the world compiled in a project and is availableat http://womanstats.org/firsttimeusers.html  Qualitative and quantitative information on over 360 indicators of women's status in 175 countries is available from this database. This database is updated daily, and is available to all free of charge. This information helps in understanding nation-state wide situation of women and their security.
Women's status is a complex. It varies with society and culture. It is important to find relationship between women's status and the degree of stratification and wealth of a society. There is no standard on how to define and judge women's status. Opinion of people on society and family probably would help in defining status. Factors that affect women's status are woman's ability to survive i.e. financial independence, respect given to a woman in society and family (whether considered as a different class from male) Females could hardly talk about equal rights with males in jungles or forest but not in   civilized societies, wealth on the name of woman (A working woman earns but wealth created may not be on her name), Correlation between wealth and marriage arrangement, 
control or decision making status in family and society etc.

Tuesday, 2 September 2014

Why should People Oppose Separate State of Vidarbha?

महाराष्ट्रराज्य

वेगळा विदर्भ का नको?
वेगळे विदर्भ राज्य बनवावे अशी अनेकांची इच्छा आहे. त्याला विरोध करणारेही कमी नाहीत. देशातील किंबहुना जगात सर्वात जास्त सुशिक्षित आमदार विदर्भातीलच. त्यांचे कडे निरनिराळ्या डझनावारी पदव्या आहेत. त्यांनी हा प्रश्न खोलात जाऊन तपासला. संशोधनांती त्यांना असे सापडले की, वेगळा विदर्भ स्वबळावर उभा राहू शकत नाही. म्हणजेच तो केन्द्रशासनाचा मिंधा राहील. ज्यांना वेगळा विदर्भ पाहिजे त्यांचा भर मुख्यतः दोन गोष्टीवर आहे. पहिली गोष्ट पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणी विदर्भातील जिल्ह्यात विकास कामे करत नाहीत. विदर्भातील जिल्ह्यांना सापत्नभावाने वागवतात. दुसरी गोष्ट जितके राज्य लहान तितके प्रशासनाला सोपे. हे युक्तीवाद नव्याने समजून विचार करून विदर्भातील जिल्ह्यांतील नागरिकानी निर्णय घेतला पाहिजे.

Popular Posts