Tweet

Friday, 24 August 2012

पीएमआरडीईचे क्षेत्र वाढविणे आवश्यक!


श्री. रामचंद्र गोहाड, माजी संचालक, नगररचना विभाग, पुणे यानी वर्तमानपत्रात लेख लिहून पुण्याच्या विकासाबाबत 1952 पासूनपासून आजपर्यंत शासनाने काय काय केले व आता काय केले पाहिजे हे स्पष्ट केले आहे (पहा दै. सकाळ, प्रॉपर्टी पृष्ठ 4, 4 ऑगष्ट 2012). शासनाने वेळोवेळी बदल केले. परंतु सर्व बदल शासनाच्या नियमात बसणारेच. त्या मध्ये कोठलाही नवीन बदल केला नाही. मला एक गोष्ट आठवते.

Wednesday, 22 August 2012

Select your Girl (or Boy) Friend:


Boy/Girl Friend

Girl Seeking Life Partner

यदी आप गुगल क्रोम इस्तेमाल करते हो तो हिंदी में पढ़ने के लिये इधर क्लिक किजीये. फायर फॉक्स आय इस्तेमाल करते हो तो भी शायद पढ़ सकेंगे। प्रयत्न किजीये।
Statistic shows that in India percentage wise arranged marriages are more successful than love marriages. Basically the difference is dependent on "adjustment" Possibility of adjustment is more in arranged marriages than in love marriages. Every Indian is taught from childhood that marriage is not only for 1 life time but for 7. Children learn from their parents "How to adjust even if it is against one's mind" Children all over the world never want their parents to separate. They want their parents always together. Therefore, it is necessary that care must be taken before selecting a partner and make him/her partner for life time. Generally it is assumed that "Love at first sight" is the most effective way to choose a life time partner. Now there is a change. "Try and Decide" like trial and error.

Sunday, 5 August 2012

No One can Choose Parents:

SuryaPutra Karna
Maharshi Vyas
दैवः यत्ते कुले जन्मः। मद हत्ते तु पौरुषम्। कित्येक नाटक सिनेमातील हमखास वाक्य. ऐकल्यावर पेक्षक टाळ्या वाजवतात व त्या नंतर दुसऱ्या एखाद्या वाक्याची टाळ्या वाजविण्याकरिता प्रतिक्षा करतात. जास्तीत जास्त बाहेर पडताना चर्चा होते. काय अभिनय केलाय त्या नटानं! जसं काही स्वतः कर्णच स्टेजवर (किंवा पडद्यावर) उतरलाय! पुढची प्रगति म्हणजे अमक्या तमक्याला (किंवा  अमक्या तमकीला) घरी गेल्या बरोबर फोन (दूरध्वनि) करुन सांगतोच (किंवा सांगतेच). हे नाटक (किवा हा सिनेमा) एकदा तरी बघच. मी पुन्हा पाहणार आहे. केवळ या वाक्यासाठी. काय जीव तोडून काम केलेय. वगैरे. गुरु द्रोणाचार्यानी एकलव्यावर केलेल्या जुलमाचा शक्यतो मनातल्या मनात निषेध करावयाचा. महर्षि व्यासानी काय उत्तम प्रकारे कर्णाचे चारित्र्य रेखाटलेय. जसं (जसे) काही स्वतः कर्णच बोलतोय! या पलिकडे मात्र आपली गाडी कधी जात नाही.

Popular Posts