Tweet

Tuesday, 16 January 2018

Safety of Residential Flat (Development)

To read in English please scroll down
हिंदी में पढ़ने के लिये नीचे स्क्रोल किजिये।
मराठीत येथे वाचा.

         भारतामध्ये वैयक्तिक एकलेपणा पेक्षा सुरक्षेला जास्त महत्व दिले जाते. परंतु, पाश्च्यात्य प्रभावामुळे सुरक्षेविषयी निष्काळजीपणा वाढत आहे. इमारती व सदनिका बांधताना एकलेपणाला महत्व देऊन सुरक्षिता अडगळीत टाकली जात आहे. आर्थिक बाजूला महत्व देणे आवश्यक झाल्यामुळेही सुरक्षितेला दुय्यम स्थान मिळत आहे. शासनाला हा खर्च कमी करणे शक्य आहे. सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये जागेची किंमत भरमसाठ आहे व ती सर्वसाधारण व्यक्ती पेलू शकत नाही. शासनाने सुरक्षितते करिता हा खर्च कमी करावा. त्याकरिता बांधकाम व्यवसायिकानी सदनिका बांधताना त्यांची रचना जुन्या चाऴी/वाड्याप्रमाणे करावी. शासनाने चटईक्षेत्र निर्देशांकात सूट द्यावी म्हणजेच शासनाने मंजूर केलेल्या पद्धतीने केलेले जादा बांधकाम इमारतीचा चटईक्षेत्र निर्देशांक ठरवताना लक्षात घेऊ नये. ही सवलत अशा प्रकारच्या उपयोगासाठी जर कमी उत्पन्न गटातील नागरिकाना इतर बाबतीतही देता येईल. नाही तरी शासन अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी ही सवलत देतच आहे. हे जादा बांधकाम जिन्याच्या व सदनिकेत प्रवेश करण्याकरिता लागणाऱ्या विशिष्ठ बांधकामाकरिता उपयोगी पडेल व त्या मुळे सदनिका जास्त सुरक्षित होतील. त्यांचा एकलेपणा सुरक्षित ठेवला जाईल. हे ही त्यातून साध्य होईल. या करिता सदनिकांची आखणी करताना चित्रात दाखविल्याप्रमाणे इमारतीची आखणी करावी. थोडक्यात चौरसाच्या (किंवा जवळ जवळ चौरसा सारख्या चौकोनाच्या) परिघावर सदनिका व त्या चौकोनाच्या मध्यावर जिना बांधावा.

Monday, 1 January 2018

Discipline for BRT Lane (Development)

To read in English Scroll below beyond Hindi

हिंदी में पढ़ने के लिये नीचे स्र्कोल किजीये
मराठीत येथे वाचा...

              रहदारीला शिस्त लावण्याकरिता कायदा करणे आवश्यक आहे. कायदा बनविण्यापूर्वी वाहने जप्त करणे शक्य होणार नाही. दुसरी गोष्ट जो पर्यंत पैसा अस्तित्वात आहे तो पर्यंत वाहने जप्त होणे शक्य नाही. त्या करिता असा कायदा असावा की. बीआरटी लेन मध्ये जर खाजगी वाहना सोबत अपघात झाला तर अपघातग्रस्याना कुठलीही आर्थिक मदत मिळणार नाही. इन्शुरन्स कंपनी कडून सुद्धा. असा कायदा केला तरच त्याचा परिणाम दिसून येईल.

Saturday, 9 December 2017

Width Of Roads and Traffic (Development)

To read in English please scroll down
हिंदी में पढ़ने के लिये नीचे स्क्रोल किजिये।

मराठीत येथे वाचा.

    रस्त्याची रुंदी रहदारीवर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे रस्त्याच्या बाजूच्या इमारतीमध्ये येण्या-जाणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येशी शेवटी रस्त्याची रुंदी जोडली जाते. या करिता अजुनही जुन्या मर्यादांचाच वापर केला जातो. परंतु, सध्या आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, वाहने सुधारली आहेत त्यामुळे नोकरी करणारांचा स्वतःच्या वाहनाकडे कल वाढत आहे व तो वाढत जाणार आहे हे नाकारता येत नाही. स्वतःच्या वाहनावर विश्वास असण्याचे मुख्य कारण खात्रीपूर्वक अवलंबन. सार्वजनिक सेवा किंवा खाजगी सेवा जेंव्हा आवश्यकता असेल तेंव्हा लगेच मिळेल याची खात्री नसते. त्याच बरोबर सार्वजनिक सेवा ईप्सित स्थळी वेळेवर पोहचवू शकेल याचीही खात्री नसते.

Sunday, 5 November 2017

Two Ways to Integrate India (Democracy)

             मराठीतून वाचण्याकरिता इंग्रजी संपेपर्यंत खाली स्क्रोल करा.
            Diversity is strength of India. In fact it should be in every country all over the world. There is no need to unify Indian culture. Integration is needed of hearts and not brains. Indians need to follow the well traded path of understanding others with different religion or caste or place of living or any other difference. This understanding ensured that No external power succeeded in converting Indians to their religion. This means only a few accepted foreign religion but a large majority still followed Indian religions.

Thursday, 26 October 2017

Facilities For a Common Man (Development)

मराठीतून वाचण्याकरिता खाली स्क्रोल करा.
         Almost at every place in India cost of shelters is increasing many folds. The major reason is land cost is going up in geometric progression. Increase in construction cost may be taken care off but not land cost. Land cost is following general law i.e. demand and supply. Day by day demand is increasing while supply dwindles. This is because both population and requirements are increasing where as area remains unchanged.

Tuesday, 24 October 2017

Three Pillars of Democry

I found an articla published in Udaipur Times

The Pillars of Indian Democracy- As they stand now

Sunday, 18 June 2017

Use Power To Integrate India And Not For Making Vote BankCan Government give permission to private builders/developers to construct 1 floor in each of four floors in building for which floor area shall not be considered while estimating fsi for the building. Accommodation constructed on these floors i.e. where floor area is not included while estimating fsi for whole building, shall be used for following purposes.

Thursday, 15 June 2017

Public Private Partnership i.e. PPP:The government relies more on private partnership due to non-availability of adequate funds for development work. This is a welcome move. In fact Indians could not even dream of getting good roads in a short time of just a few years or months. However, there is a need to modify this policy. Off late citizens are complaining about the toll collected by the private party who constructed highways. Government does neither stop collection nor justifying the collection. This must stop. Government must make a policy for PPP so that neither of the parties loose nor suffer monetary loss.

Sunday, 4 June 2017

Town Planning in Smart CityDevelopment of villages/towns/cities is undertaken for centuries. However, it is noticed by a common man that same mistakes or shortcomings are repeated over and over again. Some examples are non availability of safe footpath/sidewalk for use by pedestrians, non availability of public sanitary facilities within reach; specially for women, absence of traffic control etc. Although, solution can be easily found for these needs, in practice these are always neglected. Negligence can be considered as main hindrance. Space can be found even in existing places. New places must be planned considering all needs irrespective whether big or small, less or more important etc. Common man expects many things from smart city. You may glance at expectations.  In development of villages or rurl area there is an inescapable need of educating villagers about the government plans. All social workers and those in administration must give due consideration to this need.

Wednesday, 15 March 2017

Vote Bank and Faith of Politician in India

Vote Bank and Faith of Politician in India

Vote Bank
 Since independence vote bank politics is the short cut to power. Politicians have divided citizens in groups basically based on religion and caste. There are other criteria also to form groups. These groups are formed so that the group votes for a specific politician or political party. Groups are easier to lure and satisfy group demand(s). Voting is not compulsory so only certain groups vote in the election. Naturally a politician, who is successful in forming group and ensuring the group votes, wins election. In Indian constitution there is no provision to ensure that almost all vote in the election. Hence forming group and luring them to vote has become short cut to power.  Vote bank is possible only when a portion of voters vote. If 100% voters exercise their right it would be difficult for politicians to win election based on vote bank. There are some more complications like Aya Ram-Gaya Ram, which need to be resolved for smooth functioning of democracy.

Thursday, 9 March 2017

Help others is Religion

Help others is Religion:
Fundamental Philosophy of religion is “Help Others”. Survival needs strength to fight and win over enemies. Individual strength has limits but no limit for collective strength. More the number greater is the strength. This means group strength is greater than individual strength. It’s obvious that a person would help other person provided he/she is certain that as and when help is needed the same shall be available. Thus help others is a slogan for making a group and ensuring its survival. Thus there had been a need to have some understanding among persons so that possibility of survival of every person improves. Possibly this had been the basis for religion. We can easily conclude that there is a single religion with fundamental philosophy of “help others”

Friday, 3 March 2017

Safety of School Going Children

Safety of School Going Children:
शाळेत जाणाऱ्या मुलांची सुरक्षाः
School Children
सध्याच्या काळात शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे वय दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सर्व साधारणपणे कुटुंबात आई-वडिल-मुले एवढ्यांचाच समावेश असतो. आई-वडिल दोघेही अर्थर्जन करतात. त्यामुळे मुलांकडे लक्ष देण्यास दोघापैकी एकालाही वेळ नसतो. याचा परिणाम म्हणजे मुलांकरिता प्रथम पाळणाघर व नंतर बालविहार व तद् नंतर शाळा/विद्यालय/महाविद्यालय हे पर्याय वापरले जातात. या मुलांचे दोन गट करता येतील. पहिला वय वर्षे बारा किंवा कमी व दुसरा बारा वर्षांपेक्षा जास्त. पहिल्या गटातील मुले जास्त आज्ञाधारक असतात. तरीही त्यांचेवर जास्त विश्वास ठेवता येत नाही. कारण त्यांची कोठल्या परिस्थितीत कसे वागावे हे समजण्याची कुवत पूर्णपणे विकसित झालेली नसते. गोंधळामध्ये चुका होण्याची शक्यता जास्त असते.

Thursday, 23 February 2017

Lokshahi Aavshyak SudharNa

CONSTITUTION of INDIA
भारतातील लोकशाहीचे जगभर कौतुक होते. आपली लोकशाही जरी कौतुकास पात्र असली तरी आपण काही गोष्टींचा स्वार्थासाठी उपयोग करतो. उदाहरणार्थ भारतीय नागरिकांना दिला जाणारा पक्षप्रवेश. लोकशाहीची संहिता जेंव्हा बनविली त्यावेळेला कोणी असा विचारही करु शकत नव्हता की, कोण्या पक्षात कार्यकर्ते नसतील तर ते दुसऱ्या पक्षातून आयात करता येतील. अशा प्रकारचे दोष पाहून त्या वर उपाय करणे आवश्यक आहे. यामधील तृटीवर काय उपाय करता येतील त्याचा आढावा खाली घेतला आहे.

Sunday, 12 February 2017

My Expectations from the GovernmentMy Expectations from the Government:
It is claimed that ex IAS officer Shri Godbole in his book referred to an incidence in which late Yashwantrao Chavan then Finance minister suggested to then prime minister late Indira Gandhi to carry out demonetization. However, Indira Gandhi didn’t accept it saying it would result in voters parting with her political party. Presently bothe politicians are no more and it is difficult to decide how much is truth in the statement in the book. It is not clear why NaMoJi needed support of this? Further, presently resources available to carryout war against black money are improved to a great extent. There are thousands of experts available to NaMoJi because he is the prime minister of our great country. He could have taken action systematically so that goal could have achieved without placing citizens in queues and allowing them to die. Even if generation of black money in future would have been the aim it could have been achieved through a solution I found here.

Saturday, 21 January 2017

Is there a solution to fulfil public demand & provide a solution for these demands and future demands also while integrating India?


Near past shows that citizens are asking for reservation in education & jobs and mostly in politics also. This is leading to widening of gap among various religions-castes-languages-states. There is urgent need to find a solution and implement it. Swami Vivekananda had thought over this problem during 19th century. Great social workers like Mahatma Gandhi did work on this problem. However, we do not have a political leader with adequate strength to implement the solution suggested/recommended by our great social leaders.

Sunday, 15 January 2017

Expectations from Ruling Political Party

BJP claims to be a political party with difference. I take it BJP is different from all other political parties and works for nation and citizens. If that is so BJP must prove it through her actions. I would request BJP to undertake these jobs to prove her claim is right:-
1.   Loyalty of politicians must be given highest priority. Politicians must be loyal to themselves meaning either they join a party and remain loyal to that party or remain an independent candidate in politics. This loyalty must be checked at the time of filing application for contesting election. Politician must be loyal for a period of at least 6 years. If loyalty is changed from the date of change the politician must not be allowed to contest any election for a period of 6 years. As far as democracy is concerned this provision shall solve all difficulties including “Aya Ram GayaRam”. More here:

Saturday, 26 November 2016

Use of Credit/Debit Card Swipe Machine and More

        मराठीत वाचण्याकरिता कृपया खाली स्क्रोल कराः-                   

Use of Credit/Debit Card Swipe Machine and More:-

Cashless Money Transaction
Irrespective of size of your business electronic method of money transfer Works with debit/credit card & swipe machine. Information about how to buy swipe machine, eligibility requirements and procedure is described below. This machine is also known as an EDC or PDQ machine. User is saved from many dangers like looting of cash, deterioration of cash etc. Of course individual user has additional responsibility of safeguarding his/her card and password. As far as payee is concern he/she is safe all the time and can charge and receive exact amount. This will allow lower rates and more customers.

Sunday, 13 November 2016

Surgical Strike on Black Money(Corruption)

हिंदी में पढने के लिये अंग्रेजी ख़त्म होने तक नीचे स्क्रोल किजिये।
NaMoJi did try to end corruption sincerely. However, he didn’t think over it thoroughly and didn’t consider various hindrances. Therefore, his planning looked as if it’s all ईश्वर भरोसेCommon people suffered and would continue to suffer for quite some time whereas rich would come out safely, may be with minor scratches. Government took similar action in 1978 when no sophisticated arms were available. In spite of this that time common man didn’t suffer but those who had amassed billions worth black money escaped. Some did suffer and had used currency notes for making cigarettes. As on today there are many facilities available to make transition smooth & trouble free with 100% success. These have been discussed in earlier articles with adequatedetails. This article concentrates on the trouble less procedure.

Sunday, 23 October 2016

Is it Possible to Change Rules of Religion?

The Earth
मराठीत वाचण्याकरिता खाली स्क्रोल कराः
Every person in this world wishes to live forever. No one wishes death for self. This is not true for human beings only but also true for animal, birds, fish and all those who have life. I remember a story. This may be true or falls is immaterial. Lesson in the story is important. A rishi came to know that in next birth he would take birth as a pig. Naturally he did not like it. So he asked one of his students to kill that pig. He gave all details of location and description. In due course of time, the student found the pig and lifted a stone to kill. However, the pig requested him ‘not to kill’. This shows that every one likes to live.

Sunday, 25 September 2016

Integration of India by Demolishing Caste system

India
मराठीत वाचण्याकरिता कृपया खाली स्क्रोल करावे।
It is claimed that India possesses an unbelievably rare quality i.e. unity with diversity. No other nation on earth has such a quality. In spite of differences other nations are united together in absence of caste system. Hence,India also can be integrated by demolishing caste system. If this is achieved not only nations like Pakistan but also nations like USA shall think hundreds of time before talking about India. Unity in diversity is our week point and hence, even Pakistan is teasing India. Major aspect of diversity is caste system which is unique for India. Religion also is another obstacle. However, many religions is a misconception. There exists only a single religion and this universal religion is based on principle of “Help Others”. Unfortunately general public understands religion from rules/laws preached by founders of religion. There is inescapable necessity to lay down rules or laws to be followed by every member of the society. Society is formed to increase strength to fight with enemy. Larger the society higher is the strength had been rule in olden days because fighting was more or less solely dependent on physical strength. Member in society were united with basic principle of “Help Others”. There are many occasions where a common man fails to understand to whom he should help. As an example take a situation of two persons running on a road. One runs to save himself from other chasing with a weapon in hand. The one who is chased comes to a crossing and takes different road to avoid the person chasing him. When the person with weapon chasing the first one arrives at the crossing he fails to see his prey and hence needs information. He asks about the direction taken by the person being chased. To give information in such a tricky situation is difficult. If information is refused it is likely that the person would kill, if correct direction is shown the person being chased may get killed. Hence, one side truth and other side life is tricky situation. To deal with such situations guidance is needed. Such guidance was provided at certain time for society living in certain place by intelligent and selfless persons who had good knowledge of the society. Such persons existed at different time at different places in different societies. Hence we have many more religions. Efforts are needed to educate people all over the world with fundamental principle of religion i.e. “Help Others” Reason behind many religions also can be explained for easy assimilation by citizens all over the world. Stress must be given on common fundamental philosophy of every religion and reasons for different rules/laws followed under so called different religions.

Popular Posts